தொடர்பு இல்லாத AXLE அடையாளங்காட்டி

  • தொடர்பு இல்லாத அச்சு அடையாளங்காட்டி

    தொடர்பு இல்லாத அச்சு அடையாளங்காட்டி

    அறிமுகம் அறிவார்ந்த தொடர்பு இல்லாத அச்சு அடையாள அமைப்பு, சாலையின் இருபுறமும் நிறுவப்பட்ட வாகன அச்சு கண்டறிதல் சென்சார்கள் மூலம் வாகனத்தின் வழியாக செல்லும் அச்சுகளின் எண்ணிக்கையை தானாகவே அடையாளம் கண்டு, தொழில்துறை கணினிக்கு அதற்கான அடையாள சமிக்ஞையை அளிக்கிறது;நுழைவு முன் ஆய்வு மற்றும் நிலையான மேல்நிலை நிலையம் போன்ற சரக்கு ஏற்றுதல் மேற்பார்வை அமைப்பின் செயல்படுத்தல் திட்டத்தின் வடிவமைப்பு;இந்த அமைப்பு துல்லியமாக எண்ணைக் கண்டறிய முடியும் ...